Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại 

Áp dụng cho tất cả khách hàng lần đầu tiên mua hàng tại công ty và khách hàng đã mua và sử dụng SP của công ty chúng tôi.

  1. Đối với khách hàng lần đầu tiên mua hàng:

Chúng tôi sẽ thưởng điểm tương ứng với số tiền khi quý khách mua hàng như sau:sẽ thưởng 10 điểm khi lần đầu tiên mua hàng được quy đổi vào giá trị sản phẩm.

Đối với khách hàng mua hàng lần thứ 2:

Chúng tôi sẽ thưởng điểm theo từng giá trị đơn hàng cụ thể:

  • Nếu đơn hàng từ 10 triệu: sẽ thưởng 10 điểm

  • Nếu đơn hàng từ 20 triệu+: thưởng 20 điểm

  • Nếu đơn hàng 30 triệu +: 30 điểm

Quy định quy đổi điểm: 1 điểm = 10.000 VNĐ

Facebook chat